Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), het vervolg op het Plattelandsontwikkeling (POP3), is met twee jaar uitgesteld en zal pas in 2023 starten. De Europese Unie heeft de lidstaten de mogelijkheid geboden om ter overbrugging de LEADER subsidie, onderdeel van POP3, met twee jaar te verlengen. Voor de jaren 2021 en 2022 is er 16 ton beschikbaar gesteld voor Flevoland. Waarvan de helft vanuit Europa en de andere helft van de zes gemeenten en provincie Flevoland.

Gedeputeerde Harold Hofstra: “Door de verlenging van Leader Flevoland blijft het mogelijk ook dit jaar en in 2022 een extra impuls aan het landelijk gebied te geven. We stimuleren initiatieven vanuit de samenleving die zich richten op verbinding, de relatie tussen stad en platteland en het versterken van de recreatieve voorzieningen in het landelijk gebied.”

Ook Gert Jan van Tilburg is tevreden met de geslaagde eindsprint. Hij is als voorzitter van de beoordelingscommissie, oftewel de Lokale Actie Groep of LAG, al meer dan 15 jaar betrokken bij LEADER in Flevoland. Van Tilburg zal na deze verlenging de voorzittershamer overdragen aan zijn opvolger, die binnenkort door Gedeputeerde Staten wordt benoemd. “De bel voor de laatste ronde zal binnenkort worden geluid en weet: dat wat echt de moeite waard is, is ook veel moeite waard”, aldus Van Tilburg.

In de periode van april 2016 tot en met december 2020 zijn 28 aanvragen ingediend. Samen kregen zij 5,7 miljoen euro LEADER-subsidie toegekend om hun projecten tot uitvoering te brengen. Een overzicht van de goedgekeurde projecten vindt u hier: https://leader.leefbaarplattelandflevoland.nl/over-leader/goedgekeurde-projecten/