Emmeloord krijgt een voedselbos

Over een tijdje is het mogelijk om in het Emmelerbos de ingrediënten voor een gezonde maaltijd bij elkaar te verzamelen. Vanuit het subsidieprogramma Leader Flevoland is een financiële bijdrage toegezegd aan Stichting Pioniers van de Toekomst. Met deze bijdrage wordt een voedselbos in het Emmelerbos gerealiseerd. Het project is al van start gegaan en zet in op het verbeteren van de biodiversiteit en natuureducatie. Tevens brengt het mensen bij elkaar die elkaar anders niet zo snel zouden ontmoeten. Ook dat is een doel van Leader Flevoland.

In 2016 ontwierp een groep studenten Toegepaste Biologie van Aeres MBO Emmeloord een plan om een voedselbos te realiseren in het Emmelerbos. Een bos waar je kunt wandelen en fietsen, maar ook eten uit de natuur kunt verzamelen. Denk aan walnoten, tamme kastanjes, appels, peren, kersen, bessen, frambozen, maar ook kruizemunt, daslook, aardperen en pompoenen.

Vanuit Aeres werden gesprekken gevoerd met andere partijen die al actief zijn in en rondom het Emmelerbos. Zoals het de Stichting Pioniers van de Toekomst, IVN Noordoostpolder, de Scouting, de Stichting Huttenbouw en imkers.

Vanuit de Stichting Pioniers van de Toekomst werd een subsidieaanvraag ingediend bij Leader Flevoland, gesteund door de gemeente Noordoostpolder en de andere partijen. Onlangs werd de subsidieaanvraag gehonoreerd en dat betekent dat het voedselbos er echt gaat komen. De organisatie is dit voorjaar al van start gegaan met de eerste werkzaamheden. Het is de bedoeling dat het voedselbos eind 2022 gereed is. Aeres MBO zal een rol blijven spelen in het project. Ieder jaar zijn er nieuwe studenten die met dit project kennis en ervaring opdoen, maar ook inbrengen.

De financiële bijdrage van € 181.818,- is voor de helft afkomstig vanuit Brussel, de andere helft wordt als cofinanciering bijgedragen door de gemeente Noordoostpolder.

Vanuit het subsidieprogramma Leader Flevoland is er nog ongeveer 3 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland. Thema’s zijn het bevorderen van sociale cohesie, het verbeteren van de relatie tussen stad en platteland en het versterken van de recreatieve mogelijkheden op het platteland. Het programma loopt tot eind 2020.

Foto: studenten van de opleiding Toegepaste Biologische van Aeres MBO Emmeloord