In de afgelopen vijf jaar zijn er vanuit het programma LEADER Flevoland maar liefst 25 nieuwe initiatieven tot stand gekomen om de leefbaarheid in het landelijk gebied van Flevoland te vergroten. Er zijn drie projecten die nog in afwachting zijn op een beschikking. Als die ook worden toegekend, komt het totaal aantal projecten op 28 en het geïnvesteerde bedrag op 5,7 miljoen euro. De helft van dit bedrag is afkomstig uit de EU. De andere helft is afkomstig van de zes Flevolandse gemeenten en van de Provincie Flevoland. Sommige projecten zijn inmiddels afgerond en andere projecten zijn nog in ontwikkeling of zullen binnenkort starten. Naar verwachting zullen de projecten een positieve impuls geven aan het landelijk gebied in Flevoland.

Klik hier voor een compleet overzicht van alle projecten die LEADER subsidie hebben ontvangen.