Leader subsidie voor Oersprong

Vanuit het subsidieprogramma Leader Flevoland is een financiële bijdrage toegezegd aan Oersprong, een initiatief dat zich richt op het realiseren van kleinschalige dagbesteding op een voormalig boerenbedrijf aan de Ketelweg in Dronten. Ook zal er een voedselbos in de vorm van een windsingel worden aangelegd.

Met behulp van de subsidie zullen de initiatiefnemers, Luc en Mirjam Klunder-Koens, dagbesteding-plus plekken gaan realiseren voor jeugd, (jong) volwassenen en ouderen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Het gaat hierbij met name om mensen met diverse beperkingen uit Dronten en de directe omgeving. Naast de gewone dagbesteding zal er veel aandacht zijn voor trainingen en het aanleren van sociale vaardigheden, reflectie, gedrag, zelfstandigheid en ontplooiing.

De subsidie zal worden besteed aan de verbouwing van de voormalige aardappelschuur en koeienstal. Deze zullen worden verbouwd tot kantine, rolstoeltoegankelijk sanitaire ruimte en rust biedende werkplekken. Er zal een kas worden gebouwd voor een combinatie van vis- en groenteteelt. Ook zal de kas worden ingezet voor biomassa verwarming, waarbij middels compostprocessen warm water wordt geproduceerd voor zowel verwarming van de kantine als voor de overige kweekprocessen. De bestaande windsingel zal in samenwerking met studenten worden vervangen door een voedselproducerende singel. En er komt een verkoopruimte, waar de producten uit de kas, de tuin en de voedselsingel zullen worden verkocht. En waar cliënten hun sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.

De totale projectkosten zijn €199.637. De Leadersubsidie bedraagt 60% hiervan, te weten €119.782. De helft hiervan is Leader subsidie afkomstig uit de EU, de andere helft wordt als cofinanciering bijgedragen door de gemeente Dronten.