In de afgelopen periode is Leadersubsidie toegekend aan drie nieuwe projecten. Het betreft de projecten Zuiderkrib in Kraggenburg, de Plus op Poort Lelystad en Beleef de Oostvaardersplassen.

 

Het project Zuiderkrib heeft als doel plattelandsbeleving. En gaat dit vorm geven door het toeristische aanbod rondom Kraggenburg uit te breiden met een aantal unieke overnachtingsmogelijkheden, één daarvan is een tiny house op de dijk.  Maar ook voorzieningen t.b.v. ondersteunende horeca, uitbreiding van de bloemen- en fruitpluktuin en arrangementen voor toeristen. De  verblijfsaccommodatie zal mede geschikt gemaakt worden voor gasten die extra zorg vragen of die zorgbegeleiding nodig hebben. Zuiderkrib is een initiatief van Heidi Vereecken-van Beekhuizen. De totale projectkosten zijn € 289.896,00. De toegekende Leadersubsidie bedraagt €164.000. De helft hiervan is Leader subsidie afkomstig uit de EU, de andere helft wordt als cofinanciering bijgedragen door de gemeente Noordoostpolder.

 

Binnen het project de Plus op Poort Lelystad Nationaal Park Nieuw Land zal geïnvesteerd worden in een aantal elementen die op toeristisch en recreatief vlak van toegevoegde waarde zullen zijn voor het gebied tussen de Oostvaardersplassen en Lelystad, in en rond het bos Hollandse Hout. Het betreft een ruiterroute, een passantensteiger, een glijbaan en een wandelpad. Het plan is een initiatief van Staatsbosbeheer. De totale projectkosten bedragen €463.100. De toegekende Leadersubsidie is €290.000, waarvan €138.930 afkomstig uit de EU, €103.930 van gemeente Lelystad en €35.000,- van provincie Flevoland.

 

Ook het project Beleef de Oostvaardersplassen is een initiatief van Staatsbosbeheer. Binnen dit plan zullen twee avontuurlijke moerasvlonderpaden worden aangelegd, dwars door nog onontdekt gebied. Daarnaast komt er ook een uitkijktoren met telescoop. Ook zal het observatiepunt ‘De Zeearend’ toegankelijk gemaakt worden voor mensen die slecht ter been of rolstoelgebonden zijn. De totale projectkosten zijn €913.893. De toegekende Leadersubsidie is €500.000, waarvan de ene helft afkomstig van de EU en de andere helft van provincie Flevoland.

 

Foto: binnen het project Beleef de Oostvaardersplassen zullen o.a. 2 moerasvlonderpaden worden aangelegd