Leadersubsidie voor Oral History en De Groene Leerling

Vanuit het subsidieprogramma Leader Flevoland is een financiële bijdrage toegezegd aan twee nieuwe projecten. Het betreft de projecten Oral History in Zuidelijk Flevoland en De Groene Leerling wat in drie gemeenten in Flevoland gaat lopen.

In het project Oral History zullen de verhalen van polderpioniers in Zuidelijk Flevoland worden vastgelegd. Eerder gebeurde dit al voor de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland. Die verhalen zijn o.a. terug te lezen in het boek “Zover je keek was er niks” en op de website www.flevolandsgeheugen.nl. Door ook de verhalen uit Zuidelijk Flevoland vast te leggen komt er materiaal beschikbaar dat in de toekomst van grote waarde kan blijken te zijn. Oral History is een initiatief van Landschapsbeheer Flevoland. De totale projectkosten zijn €225.000. De Leadersubsidie bedraagt 60% hiervan, te weten €135.000. De helft hiervan is Leader subsidie afkomstig uit de EU, de andere helft wordt als cofinanciering bijgedragen door de gemeente Zeewolde.

Het project De Groene Leerling is een gezamenlijk initiatief van Landschapsbeheer Flevoland en Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) Flevoland. Het doel van het project is om schoolpleinen groener te maken en om scholen te stimuleren vaker buiten, zowel op het plein als in de natuur, les te geven. Het beoogde resultaat is dat basisschoolleerlingen in Flevoland zich meer verbonden zullen voelen bij de natuur en landschap in hun omgeving. Uitgaande van 15 deelnemende scholen zijn de totale projectkosten €373.000. De Leadersubsidie bedraagt 60% hiervan, te weten €200.000. De helft hiervan is Leader subsidie afkomstig uit de EU, de andere helft wordt als cofinanciering bijgedragen door de deelnemende gemeenten: Noordoostpolder, Dronten en Zeewolde.