Leg uw idee voor aan de LAG op vrijdag 21 juni

Heeft u een idee dat bijdraagt aan de leefbaarheid op het platteland in Flevoland? Mogelijk komt uw idee in aanmerking komt voor Leadersubsidie. Op vrijdag 21 juni kunt u dit idee voorleggen aan de lokale actiegroep (LAG), die optreedt als beoordelingscommissie. Tijdens de pitchbijeenkomst geeft u een korte presentatie van wat uw idee inhoudt. Met behulp van de verkregen feedback kunt u uw idee verder uitwerken en besluiten of u een projectideeformulier wilt indienen bij de LAG. Geinteresseerden kunnen contact opnemen met de Leader contactpersoon van hun gemeente.