Maximumbijdrage voor Leader projecten omhoog

Onlangs werd de maximumbijdrage voor Leader projecten verhoogd naar €500.000. Gemeenten zijn eerste aanspreekpunt voor mensen met goede ideeën. Als het plan past bij de gemeentelijke visie en op draagvlak kan rekenen, zorgt de gemeente voor cofinanciering. Indien nodig zullen zij initiatiefnemers helpen als zij onvoldoende eigen middelen hebben om van start te gaan.

Klik hier voor het officiele wijzigingsbesluit.