Mogelijk Leadersubsidie voor initiatieven Park Nieuw Land

Op vrijdag 10 mei vond in Buitencentrum Oostvaardersplassen in Lelystad een bijeenkomst plaats waar verschillende partijen een idee hebben voorgelegd aan de Lokale Actie Groep (de LAG) van Leader Flevoland. De ideeën hadden allen betrekking op het gebied in en rondom het Nationaal Park Nieuw Land.

In totaal zijn er 7 projectideeën gepresenteerd door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, IVN, Stad en Natuur. De projecten hebben gemeenschappelijk dat zij een bijdrage willen leveren aan de recreatieve waarde van Flevoland en aan de verbinding tussen stad en natuur. De presentaties werden positief ontvangen door de leden van de LAG. Mogelijk komen de projectideeën voor Leadersubsidie in aanmerking, mits zij aan de voorwaarden van Leader voldoen. Het bottom up aspect is hierbij één van de belangrijkste criteria. Hierbij beoordeelt de LAG of het projectidee voortkomt vanuit een behoefte uit de lokale samenleving. Ook op ander vlak ontvingen de projectideeën feedback en advies, aan de hand waarvan de partijen hun idee verder kunnen uitwerken. Dit doen zij met hulp van een subsidiebureau die vaker Leader aanvragen begeleidt.

Foto: Thea Peters presenteert namens IVN een projectidee voor een Junior Park Rangers Programma in Park Nieuw Land

Verenigingen of ondernemers die ook willen weten of zij in aanmerking komen voor Leadersubsidie, kunnen contact opnemen met de Leader contactpersoon van hun gemeente. Op vrijdag 21 juni is er weer een mogelijkheid om een idee vrijblijvend voor te leggen aan de lokale actiegroep (LAG).