Cofinanciering overheden en niet-overheden

Voor LEADER Flevoland-projecten is een bijdrage van 60% van de projectkosten vanuit overheden beschikbaar, mits er een minimale projectbijdrage van 40% van de projectkosten vanuit niet-overheden beschikbaar is.

De overheidsbijdrage van 60% is voor de helft afkomstig vanuit het LEADER-programma van de Europese Unie (EU). De andere helft wordt beschikbaar gesteld door lokale overheidsinstanties (gemeenten, provincie en waterschap van Flevoland). In totaal is er vanuit de EU en lokale overheden € 6.008.000 aan projectgelden beschikbaar voor alle LEADER Flevoland-projecten tezamen. De ondergrens voor de te verlenen overheidssubsidie (EU en lokale overheid tezamen) is €30.000 per project en de bovengrens is €500.000.

Cofinanciering in uren

De cofinanciering door niet-overheden (40% van de projectkosten) mag tevens in (gekapitaliseerde) uren worden verstrekt. De LEADER contactpersonen van de gemeenten zullen u als projectindiener adviseren over de financieringsmogelijkheden voor cofinanciering.

Voorfinanciering door projectindiener

Indien een project het toetsingsproces positief heeft doorlopen kan het worden gestart. Aan de hand van voortgangsrapportages en de betaalde investeringen wordt steeds een gedeelte van de bijdrage vanuit de EU en lokale overheden betaald. Een projectindiener moet dus zelf voorfinancieren.