LEADER gebied

Platteland van Flevoland

Het LEADER-gebied Flevoland omvat het gebied dat als het ‘platteland’ van Flevoland wordt aangeduid. Concreet is dat heel de provincie Flevoland met uitzondering van de stedelijke kernen (bebouwde kom) van Almere en Lelystad.

Uitzonderingen

Indien er echter een duidelijk relatie is aan te wijzen tussen stad en platteland – in het kader van het thema stad-land relaties (zie LEADER thema’s) – kunnen er vanuit de stadskern toch projecten worden ingediend.