Leadersubsidie voor drie nieuwe projecten

Lokale Actie Groep (LAG)

De uitvoering van LEADER Flevoland ligt in handen van de Lokale Actie Groep (LAG). De LAG bestaat uit 17 vertegenwoordigers vanuit
landbouw, toerisme, landschap, onderwijs, ondernemers, dorpsbelangen, jongeren, welzijn en overheden.

Naam organisatie Naam LAG-lid
 Onafhankelijk voorzitter  Gert Jan van Tilburg
 LTO Oostelijk Flevoland  Henk Noome
 Visit Flevoland  Rinkje Tromp
 Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling  Greet Kamminga
 Secretaris Dorpsbelangen Biddinghuizen  Rolande Kempenaar
 Tien Dorpen Noordoostpolder  Jan Swart
 Jongeren 19nu  Marlou Slootman
 Hanneke’s Pluktuin Hanneke Monsma
Stichting Urk Promotie Jan Verhoeff
Natuur en milieufederatie Flevoland Vera Dam
 Gemeente Almere  Jan Kuit
 Gemeente Lelystad  Sjoerd Vonk
 Gemeente Noordoostpolder  Ineke Cornelissen
 Gemeente Urk André Kromkamp
Gemeente Zeewolde John de Vries
Gemeente Dronten Geert Gielen
Provincie Flevoland Andreas Vlasman

Eerste aanspreekpunt

Binnen elke Flevolandse gemeente is er een contactpersoon aangesteld die deel uit maakt van de LAG en die uw eerste aanspreekpunt is om uw projectideeën mee te delen. Zij begeleiden uw aanvraag; van het geven van informatie over het LEADER-programma tot het indienen van het projectplan binnen de LAG. Lees meer over de LEADER-procedure of neem direct contact op met de LEADER contactpersoon van uw gemeente.

Selectiecriteria

Projectideeën moeten voldoen aan de selectiecriteria die zijn vastgesteld in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). In de LOS is bepaald dat de focus ligt op drie thema’s: stad-land, sociale innovatie en plattelandsrecreatie.

media1
15-07-2021

Leadersubsidie voor drie nieuwe projecten

In de afgelopen periode is Leadersubsidie toegekend aan drie nieuwe projecten. Het betreft de projecten Zuiderkrib in Kraggenburg, de Plus…

Lees meer
29-04-2021

8 ton extra voor LEADER Flevoland

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), het vervolg op het Plattelandsontwikkeling (POP3), is met twee jaar uitgesteld en zal pas in…

Lees meer
06-04-2021

Leader oogst 2016 2020 bijna 6 miljoen euro toegekend aan 28 projecten

In de afgelopen vijf jaar zijn er vanuit het programma LEADER Flevoland maar liefst 25 nieuwe initiatieven tot stand gekomen…

Lees meer
16-09-2019

Leadersubsidie voor community Marker Wadden

Al meer dan 25 Flevolanders hebben zich aangemeld als vrijwilliger voor de nieuwe eilandengroep Marker Wadden. Als het aan Natuurmonumenten…

Lees meer
20-08-2019

Emmeloord krijgt een voedselbos

Over een tijdje is het mogelijk om in het Emmelerbos de ingrediënten voor een gezonde maaltijd bij elkaar te verzamelen.…

Lees meer
20-05-2019

Mogelijk Leadersubsidie voor initiatieven Park Nieuw Land

Op vrijdag 10 mei vond in Buitencentrum Oostvaardersplassen in Lelystad een bijeenkomst plaats waar verschillende partijen een idee hebben voorgelegd…

Lees meer
29-04-2019

Brouwerij Artemis breidt uit dankzij Leadersubsidie

Brouwerij Artemis is gevestigd aan de Reveweg in Dronten. Eigenaar en oprichter is Theo Hogendoorn. Met de toegekende subsidie gaat…

Lees meer
25-04-2019

Leg uw idee voor aan de LAG op vrijdag 21 juni

Heeft u een idee dat bijdraagt aan de leefbaarheid op het platteland in Flevoland? Mogelijk komt uw idee in aanmerking…

Lees meer
14-02-2019

Maximumbijdrage voor Leader projecten omhoog

Onlangs werd de maximumbijdrage voor Leader projecten verhoogd naar €500.000. Gemeenten zijn eerste aanspreekpunt voor mensen met goede ideeën. Als het…

Lees meer
13-11-2018

De eerste oogst van LEADER is binnen

Op vrijdag 26 oktober vond de landelijke LEADER-dag plaats, waar de brochure ‘De eerste oogst van LEADER is binnen’ werd…

Lees meer
04-10-2018

Leader subsidie voor Oersprong

Vanuit het subsidieprogramma Leader Flevoland is een financiële bijdrage toegezegd aan Oersprong, een initiatief dat zich richt op het realiseren…

Lees meer
20-06-2018

Leadersubsidie voor Oral History en De Groene Leerling

Vanuit het subsidieprogramma Leader Flevoland is een financiële bijdrage toegezegd aan twee nieuwe projecten. Het betreft de projecten Oral History…

Lees meer
20-02-2018

Leadersubsidie voor Mountainbikeroute in Almere

Lelystad – Stichting MTB & More uit Almere heeft de aanvraag voor een Leadersubsidie gehonoreerd gekregen. Met behulp van de…

Lees meer