Lokale Actie Groep (LAG)

De uitvoering van LEADER Flevoland ligt in handen van de Lokale Actie Groep (LAG). De LAG bestaat uit 17 vertegenwoordigers vanuit
landbouw, toerisme, landschap, onderwijs, ondernemers, dorpsbelangen, jongeren, welzijn en overheden.

Naam organisatie Naam LAG-lid
 Onafhankelijk voorzitter  Gert Jan van Tilburg
 LTO Oostelijk Flevoland  Henk Noome
 Visit Flevoland  Rinkje Tromp
 Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling  Greet Kamminga
 Secretaris Dorpsbelangen Biddinghuizen  Rolande Kempenaar
 Tien Dorpen Noordoostpolder  Jan Swart
 Jongeren 19nu  Marlou Slootman
 Hanneke’s Pluktuin Hanneke Monsma
Stichting Urk Promotie Jan Verhoeff
Natuur en milieufederatie Flevoland Vera Dam
 Gemeente Almere  Jan Kuit
 Gemeente Lelystad  Sjoerd Vonk
 Gemeente Noordoostpolder  Ineke Cornelissen
 Gemeente Urk André Kromkamp
Gemeente Zeewolde John de Vries
Gemeente Dronten Geert Gielen
Provincie Flevoland Andreas Vlasman

Eerste aanspreekpunt

Binnen elke Flevolandse gemeente is er een contactpersoon aangesteld die deel uit maakt van de LAG en die uw eerste aanspreekpunt is om uw projectideeën mee te delen. Zij begeleiden uw aanvraag; van het geven van informatie over het LEADER-programma tot het indienen van het projectplan binnen de LAG. Lees meer over de LEADER-procedure of neem direct contact op met de LEADER contactpersoon van uw gemeente.

Selectiecriteria

Projectideeën moeten voldoen aan de selectiecriteria die zijn vastgesteld in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). In de LOS is bepaald dat de focus ligt op drie thema’s: stad-land, sociale innovatie en plattelandsrecreatie.